Kozmik Enerjiler
ANASAYFA | HAKKIMIZDA | VİDEOLAR | İLETİŞİM

KOZMİK ENERJİLERİN BİLİNEN TARİHİ

Kozmik enerjilerin tarihi hakkında bilgi vermeden önce, yaptığımız seyahatler neticesinde, son yaptığımız seyahatte bize verilen önemli bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. 2017 yılında ve 2021 yılının mayıs ve haziran aylarında kozmoenergetika öğretisinin güncellenen bilgilerini öğrenmek, üstatlardan feyz almak için Kazakistan, Özbekistan ve Moğolistan’a seyahatler yaptık. Tien shan dağları, chatkal geçidi çarın kanyonu ve Altay dağlarında bulunduk. Kozmik enerjiler ile ilgilenen ve eğitimini almış kişiler bililer ki Farun Buddha kanalı metodun ilk kanalıdır ve medikal bloğun anahtarıdır.

Bu güne kadar bizler farun buddha kanalının isminin, M:Ö 563-483 yılları arasında yaşamış ruhani öğretmen ve Budizm’in kurucusu Gotama Buda’dan geldiğini düşünüyorduk. Oysaki Farun Buddha kanalının bu ruhani öğretmen ile arasında hiçbir ilişki yoktur. Bu yüzden öncelikle Farun Buddha nın ne anlama geldiğini açıklayarak konuya girmek istiyorum.

Buddha kelimesi Hindistan’da kullanılan Sanskrit dilinin eski halinden gelen bir kelimedir. Kelimenin orijinal hali “budh” olarak geçer ve aslında bir fiildir.. Buddha ise bu kelimenin geçmiş zaman kipidir. Budh kelimesi uyanmak anlamını taşır. Böylelikle buddha kelimesi tam olarak uyanmış anlamını taşır.

Fa’roon kelimesi ise eski mısır dilinde kullanılan bir terimdir. Farun olarak okunur. Bu terimin anlamı tam olarak ayakta duran, iskelet anlamını taşır. Kozmik enerjiler ile ilgilenen kişiler bilirler ki Faroon adında bir frekans vardır ve iskelet sistemine etki ederek çalışır. Dolayısıyla Fa’roon terimi adam, insan anlamına gelmektedir. Faroon buddha frekansının adı tam olarak insanın uyanışı anlamını taşır. Dolayısıyla Farun buddha frekansı gezegenimize zuhur ettiğinde insanın bilinçlendiğini anlıyoruz diyebiliriz.

Evrenin boyutlardan oluştuğunu ve bu boyutların tek bir evren içinde iç içe olduğunun bilgisini vermiştik. Galaksiler hareket halinde oldukları için bir boyuttan başka bir boyuta geçebilirler. İnsan ikinci boyutta yaratılmıştır. İlk yaratıldığında bilinçsiz ve şuursuzdur. Üçüncü boyuta geçişte üçüncü boyutun frekansları ile uyanış başlamış ve yüksek bilinç ile bağlantı sağlanmıştır. Bu yüzden Farun buddha frekansı üçüncü boyut frekansıdır. Fakat kozmoenergetika öğretisinde hem üçüncü boyut hem de dördüncü boyut frekansları bulunmaktadır. Bolşaya HUTTA öğretisi ise tamamen dördüncü boyut frekanslarıdır.

Bu değerli bilginin ardından kozmik enerjiler tarihini incelemeye devam edelim. Farun buddha frekansının açılımından sonra Firast ve Shaon kanallarını incelediğimizde, Firast eski mısır ışını ve Shaon ise eski mısır kumu olarak karşımıza çıkar. Buna göre kozmik enerjilerin tarihine eski mısırdan başlamak gerekmektedir. Yani frekanslar hem eski Mısır’da hem de eski Hindistan’da görülmektedir.

Kahire’ye 150 km, denize ise 50 km mesafede bulunan sais tapınağındaki taş tabletler mısır halkının batan bir ülkenin torunları olduğunu anlatmaktadır. Ayrıca Giza piramitinin önündeki bulunan sfenks bilindiği gibi piramitlerle aynı zamanda yapılmamıştır. 1991 yılında john Antony yaptığı keşifle sfenksin 10.500 yıl önce yapıldığını ispatlamıştır. Bu durumda Farun Buddha frekansının Atlantisliler tarafından kullanılıp Mısırlılara miras bırakıldığı söylenebilir mi? Çünkü daha sonra gelen frekanslar Mısır ile ilişkilendirilmiştir.

Mısır dan sonra frekansları Hindistan’da görmeye başlıyoruz. Yogilerin bu kanalları kullanarak başka frekanslara ulaştığı da bilinmektedir. Agni kanalını buna örnek gösterebiliriz.
Yakın tarihimizde ise frekansların kullanımını Tibet te görüyoruz. 1923-1924 yılları arasında Elena-Nikolay REORİCH adlı rus araştırmacı çift Altaylar ve Tibet’e yaptığı seyahatlerde Kozmik enerjiler ile ilgili el yazmalarına ulaşmış ve bu frekanslara uyumlanarak çalışmaya başlamışlardır. Hindistan’ın Kullu vadisinde kurdukları Urusvati araştırma enstitüsünde bu frekanslar ile bir takım çalışmalar yapmışlardır. Nikolay Reorich’in ölümünün ardından oğlu Svetoslav Reorich kozmik enerjiler ile ilgili tüm deney sonuçlarını Rus gizli istihbaratına vermiştir.

Günümüze bu frekansların bilgilerini taşıyan ve bu frekanslar ile bir çalışma metodu yaratan kişi yine Rus vatandaşı subay ve doktor Vladimir.A.Petrov’dur. Sovyetler Birliği zamanında tıp doktoru olan kişilere devlet aynı zamanda subaylık ünvanı da veriyordu. Bu bilgiyi de ek olarak vermek istiyoruz. Bir onkoloji doktoru olan Petrov kanserli hastaları tedavi ederken tıbbın yanında yardımcı tıp olarak biyoenerji ve şamanlardan öğrendiği bir takım tıbba yardımcı tedaviler de kullanıyordu. Daha önce belirttiğimiz gibi yaptığımız seyahatlerde Eski öğrencileri ve birlikte çalıştıkları arkadaşları, onun spritüel konulara çok meraklı olduğunu ve sürekli olarak Altay şamanlarıyla çalıştığını anlatırlar. Mesela oluşturduğu metotta bulunan yazma-yakma ritüeli bir şaman çalışmasıdır. Petrov 1984 yılında Özbekistan bölgesinde Lunni Svet adında bir biyoenerji okulu açmıştır.

1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından, doktor ve aynı zamanda subay olması nedeniyle gizli istihbaratın elinde bulunan kozmik enerjiler ile ilgili belgeler eline geçmiştir. Bu bilgiler ışığında Tibet’e seyahat eden Petrov Tibet rahipleri tarafından 12 tane kozmik enerji frekansına uyumlanmış ve rahipler tarafından eğitilmiştir. Burada ek bir bilgi vermek istiyoruz, Petrov rahipler tarafından uyumlandığında  bir  frekansın başka bir insana aktarılmasının sırrını Petrov’a vermemişlerdir. Petrov daha sonraları çalıştığı Yogaçaryaların bilgisi ışığında Sanastroika adında bir uyumlama şekli geliştirmiştir. En büyük başarısı budur.
Petrov uyumlandığı zaman sadece 12 frekans vardı. Kendisi bir akademisyen olan Petrov bu frekansların nasıl çalıştığını ve insan vücudunda ne tür tepkimeler yaptığını araştırmak için Novasibirky de kurduğu laboratuvarda araştırmalara başlamış ve başka frekanslarında var olduğunu keşfetmiştir. Ardından Karelya Cumhuriyetinde kurduğu başka bir laboratuvarda çalışmalarına devam etmiştir. Öğretinin içinde bulunan medikal blok ve sihir bloğu ilk laboratuvarda meydana gelmiştir. Magester blok ve bolşaya hutta ise Karelya’da oluşmuştur. Var olan 12 frekansın dışında 57 frekans daha keşfetmiş ve 69 frekans ile bir çalışma metodu yaratmış ve kozmoenergetika ismi altında öğretisini yaymaya başlamıştır. 1994 yılında Moskova’da kozmik enerjiler okulunu kurmuştur. İlk öğrencilerinin çoğu Özbek ve Rus asıllıdır.

Petrov öğretinin bozulmaması için çok çaba sarf etmiştir. 2005 yılında kendi uyumlama şekli olan “teknologia sanastroika” uyumlama teknolojisini Dünya Mülkiyetler Odasına kaydettirmiştir. Oluşturduğu metot dünyaya hızla yayılmaktadır. Petrov’un kozmik enerjiler ile ilgili tüm doküman ve belgeler Rus yazarları birliği tarafından koruma altına alınmıştır.

Tüm Hakki Saklıdır © 2022 - Kozmik Enerjiler Cüneyt Berberoğlu


KEOPS BİLİŞİM